Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

             mgr Izabela Stefanowska  -   Dyrektor GIMNAZJUM

Członkowie Rady Pedagogicznej:

 • Baduchowska Maria -  j.polski
 • Baran Sylwia - j. polski
 • Barysz Anna - historia/wos
 • Broda Maria - geografia
 • Deska Agnieszka - wf
 • Hajdacki Jacek - j.polski
 • Jęczmieniowska Alicja - pedagog
 • Kalicki Olaf - psycholog
 • Kąciak Bożena - informatyka
 • Kierska Ewa - j.niemiecki
 • Krupniewska Joanna - wf
 • Kulesza Lidia - fizyka
 • Kultys-Rączka Sylwia - matematyka
 • Jerzabek Iwona - j.angielski
 • ks. Juszczuk Aleksander - religia
 • Szmyd-Patuła Ewelina - j.angielski
 • Niedziółka Jolanta - fizyka
 • Nowak Bolesław - wf
 • Oporski Marek - zajęcia techniczne
 • Osuch Maria - chemia
 • Raczkowski Zbigniew - wf
 • Skóra Piotr - historia
 • Sokołowicz Bożena - j.niemiecki
 • Stachurski Michał - wf
 • Suliga Agnieszka - j. polski
 • Szczęsna Krystyna - plastyka
 • Szeszko Aleksandra - matematyka
 • Śliwa Teresa - matematyka / wicedyrektor
 • Świtalski Dariusz - muzyka
 • Tomaszewska Wanda - zajęcia artystyczne
 • Wojewoda Mariola - religia
 • ks. Ochnik Mariusz - religia
 • Zawadka Marlena - biologia
 • Zawrzykraj Edyta - j.angielski
 • Zdolińska Iwona - biblioteka
 • Adamowicz Agnieszka - oligofrenopedagog
 • Legat Hanna - reedukator
 • Kwaśniak Beata - biblioteka