Bilans za rok 2018

Rachunek zysków i strat za rok 2018

Informacja dodatkowa

Zmiany w funduszu jednostki