STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

stan na 4 września 2017 r.

 

  • Liczba oddziałów / stan uczniów

 

Zerówka     1 / 18 przedszkolaków

Klasy I (SP)        2 / 44 uczniów

Klasy III (SP)       1 / 19 uczniów

Klasy IV (SP)      2 / 41 uczniów

Klasa VII (SP)     1 / 27 uczniów

Klasa  II (GM)      4 / 112 uczniów

Klasa III (GM)      5 / 112 uczniów

Razem:        16 / 373 uczniów