STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

stan na 4 września 2017 r.

 

  • Liczba oddziałów / stan uczniów

 

Zerówka

Klasy I (SP)  3 /  uczniów

Klasy II (SP)       2 /  uczniów

Klasy IV (SP)      2 /  uczniów

Klasa V (SP)     2 /uczniów

Klasa VII (SP)     1 /  uczniów

Klasa VII (SP)

Klasa III (GM)      4 / 112 uczniów

Razem:        15/ 346 uczniów

TRÓJKA W LICZBACH

„Trójka”  w liczbach:

     - 1 oddział przedszkolny

      - 15 oddziałów szkolnych, w tym 4 gimnazjalne

      - 346 uczniów

      -43 nauczycieli, w tym specjaliści-  psycholog, pedagog, reedukator, rewalidator, logopeda, socjoterapeuta, doradca zawodowy

      - pielęgniarka

      - 20 sal lekcyjnych

      - sala komputerowa

      - 2 sale gimnastyczne

      - siłownia w pomieszczeniu

      - siłownia zewnętrzna

      - boiska z placem zabaw dla najmłodszych

      - świetlica

      - biblioteka  z czytelnią multimedialną

      - gabinet reedukatora i logopedy

      - stołówka z domowymi obiadami

      - sklepik

     -  wyjazdy na basen

      - zimowe wyjścia na lodowisko miejskie

      - polsko- niemiecka wymiana młodzieży 2* w roku