Skład Rady Rodziców

 

       Przewodnicząca -

            I Zastępca -

            II  Zastępca -

     Sekretarz - 

    

Komisja Rewizyjna

         

       

 

Nazwa i numer rachunku Rady Rodziców

             Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 3 w Otwocku

             ul. Kościuszki 28

             05-400 Otwock

 

Bank Spółdzielczy w Otwocku

Nr konta - 43 8001 0005 2001 0000 0299 0001 (darowizny na: Komitet Rodzicielski, Ksero)